Forskningssamarbete och utbyten med Bhutan

De akademiska kontakterna med Bhutan har utvecklats väldigt positivt de senaste åren, och fortsätter med flera nya projekt och utbyten med universitet i Sverige och Bhutan.

Lunds tekniska högskola – Royal University of Bhutan (RUB)

Ett nytt projekt ”Minskning av skördeförluster genom förbättrad soltorkning” mellan Avdelningen för Energi och byggnadsdesign och RUB/Jigme Namgyel Engineering College) startade nyligen med finansiering från Vetenskapsrådet. Även Nepal ingår i projektet. En svensk student var tänkt att åka till Bhutan för sitt examensarbete men på grund av Covid-avstängningen fick han åka till Nepal istället. En andra master med fältarbete i Bhutan är dock planerad till senare.

På det pågående Linnaeus-Palme partnerskapet planeras två lärare från Bhutan att komma till Sverige under hösten, samt två elever och två lärare från Lund till Bhutan.

Uppsala universitet – Royal University of Bhutan/College of Science and Technology

Fyra bhutanesiska studenter från College of Science and Technology (CST) planerar att studera i Uppsala hösten 2022, med Erasmus+ stipendier.

Fyra anställda från CST var helt nyligen i Uppsala med syftet att lära av varandras utbildningar och fortsätta planera gemensamma projekt. Fler lärarutbyten planeras, i båda riktningar (och EU-finansierade) till nästa läsår.

Malmö högskola – Lärarhögskolan Samtse

Ytterligare ett utbyte av studenter/lärare planeras till hösten under det pågående samarbetet. Man har också fått medel för att planera en förlängning av samarbetet till att även omfatta Paro College of Education. Rektorn och dekanus för akademiska frågor från Paro kom till Lund och Malmö i slutet av maj och två lärare från Malmö åker till Paro under hösten för att planera och förbereda ansökan om fortsatt Linnaeus-Palme partnerskap.

Uppsala universitet, Barn- och babylab – Khesar Gyalpo Medical University

Två nya projekt har tillkommit.

”Hur påverkas barns utveckling av att flytta från landsbygd till tätort?” En jämförande storskalig studie av tre länder Turkiet, Zimbabwe och Bhutan med start efter sommaren. Finansiering från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

”Barns kognitiva utveckling i relation till fattigdom och urbanisering”, en studie av 504 familjer i västra Bhutan. På grund av covid-begränsningar kommer Uppsalastödet att ske via Zoom – särskilt specialistutbildning av experter inom metodik för psykologiska tester (Uppsala egen finansiering).

Det här inlägget postades i Bhutan och Sverige, Svenska. Bokmärk permalänken.