Om Bhutan

Bhutan, eller Druk Yul (”Drakens land”, som bhutaneserna själva kallar det) är sedan 1907 ett litet kungarike, beläget i östra delen av Himalaya. Under början på 1600-talet utvecklades ett centraliserat teokratiskt styre under den religiöse och politiske ledaren Shabdrung Ngawang Namgyal, som enade Bhutan och lät bygga det system av borgar, som än i dag markerar landskapet. 17- och 1800 talen innebar dock en försvagning av landets enhet och konflikter först med East India Company och sedan med brittiska kronan resulterade i en speciell överenskommelse med Storbritannien, som gällde huvudsakligen utrikespolitik men uteslöt all inblandning i inrikes affärer. Denna situation ärvdes av Indien, efter dess självständighet. Efter det har Bhutan på flera vis markerat sin självständighet. Året 2007 abdikerade Fjärde Kungen, Jigme Singye Wangchuk till förmån för sin son den nuvarande kungen, Jigme Khesar Namgyal Wangchuk. Året 2008 undertecknade kungen Bhutans första konstitution varvid landet blev en konstitutionell monarki med ett flerpartisystem. Idag har Bhutan ett demokratiskt valt två kammarsparlament.

Samhället präglas i hög grad av den buddhistiska religionen, som är stark och levande. I södra delen av landet, mot Assamslätten, dominerar invandrare från Nepal och Indien, som huvudsakligen är hinduer.

Efter att länge varit nästan helt isolerat, har man under de senaste femtio åren sakta öppnat sig och inlett en försiktig anpassning till omvärlden. Värnet av den egna kulturen har i olika avseenden starkt betonats: turismen har t.ex. begränsats och reglerats genom en hög dagsavgift. Enklast är att åka till Bhutan med en organiserad grupp, men detta är inget krav, dock måste turistresor ordnas genom en auktoriserad lokal researrangör.

Landet har en internationell flygplats, Paro, (i väster) från vilken det egna statliga flygbolaget Druk Air och privata Bhutan Airlines har reguljär trafik till fem destinationer i Indien, till Kathmandu, Dhaka, Singapore och Bangkok. Inrikesflygverksamhet finns i begränsad omfattning till tre lokala flygplatser.

Landet gränsar till Tibet (Kina) i norr och till Indien i söder (Västbengalen och Assam), väster (Sikkim) och öster (Arunachal Pradesh). Det har en yta om 38.394 km2 (2008) och är sålunda något mindre än Schweiz. I Sverige motsvarar Bhutan Smålands och Östergötlands sammanlagda yta. Invånarantalet var 653 000 enligt en av FN sponsrad folkräkning i maj 2005 och i den senaste folkräkningen i maj 2017  var den 735 000, varav 682 000 var medborgare och 54 000 utlänningar, nästan alla gästarbetare. Den snabbt växande huvudstaden Thimphu hade 114 00 invånare.  62% bodde på landsbygden och 38 % i urbana områden. 26 % av befolkningen var  yngre än 15 år.

Bhutans officiella språk är dzongkha, ett språk som är besläktat med tibetanskan; dock är det modersmål för endast 25-30% av invånarna. Det bhutanesiska landskapets karaktär med stora höjdskillnader från söder till norr, och med dalgångar isolerade från varandra gör dock att den språkliga förbistringen är betydande med många regionala språk och dialekter. I söder talas ofta nepali, ett indoeuropeiskt språk. Skolundervisning är på engelska och dzongkha.

För den som vill veta mer hänvisas i första hand till:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan (endast den engelska versionen rekommenderas)

Uppdaterat juni 2018