Bli medlem

Medlemskap kostar 250 kr/år för medlem och 350 kr /år för familj (dvs för ytterligare 100 kr = 350 kr blir alla familjemedlemmar anslutna). För studerande och ungdom är avgiften 100 kr/år (tidskriften endast som pdf).

Medlemsavgiften  betalas till Plusgiro 18 17 81-6.  För medlemskap skriv ”medlem” plus namn och epostadress. För eventuella bidrag skriv ”bidrag”.

Vid ändringar ange aktuell ny postadress, epostadress, samt gärna telefonnummer, antingen på talongen eller via email till swedishbhutansociety@gmail.com.

Ange också om ni vill ha den digitala (pdf) eller den analoga pappersversionen av föreningens tidskrift Druk Yul.

För betalning från utländskt bankkonto vänligen kontakta föreningen på swedishbhutansociety@gmail.com