Integritetspolicy

Att bli medlem i föreningen innebär att man godkänner att föreningen för register över medlemmarna innehållande namn, email och postadress (samt betald medlemsavgift).  Kontaktuppgifterna används för kommunikation med medlemmarna om olika Bhutan-relaterade ämnen, möteskallelser och annan föreningsinformation samt utskick av tidskriften i fysiskt och elektroniskt format. Föreningen använder Mailchimp för emailutskick, Gmail för emailkorrespondens och Dropbox för (krypterad) lagring av sina elektroniska dokument, samt eventuellt bokningsprogram såsom Simple Signup. Mailchimp, Google, Dropbox, Simple Signup har deklarerat att de i sin tur följer tillämpliga GDPR regler. Föreningens elektroniska arkiv är endast tillgängligt för styrelsens medlemmar. Medlem kan dock självfallet begära att få ta del av styrelseprotokoll.

Föreningen lämnar inte ut kontaktuppgifter om medlem till tredje part utan att först ha frågat vederbörande. Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Uppgifter om avgångna medlemmar raderas från det elektroniska medlemsregistret året efter att medlemskapet upphört.

Svensk-bhutanesiska föreningen är personuppgiftsansvarig. En detaljerad förklaring av rättigheter under dataskyddsförordningen GDPR finns på Datainspektionens webbsida. Vill du använda någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta föreningen.