Förbränningsugn till distriktssjukhuset i Paro

Bhutan hade fram till 2020 lyckats både med att fördröja och förhindra en snabb samhällsspridning av Covid-19, och historien visade också att deras strategi varit framgångsrik även i fortsättningen.

En direkt konsekvens av pandemin, framförallt i inledningen var en kraftigt ökande mängd avfall från sjukhusen. Även tidigare har detta varit ett problem då det inte har funnits varken rutiner eller lämplig utrustning för att omhänderta diverse medicinskt avfall. Lösningen hade främst varit att bränna avfallet i någon lämplig grop vilket inte är optimalt, varken för miljön eller i fråga om säkerhet, smittorisker etc.

Den bästa metoden att omhänderta medicinskt avfall från sjukhus är förbränning under hög temperatur och under kontrollerade former. Utöver att vara en lösning på det omedelbara problemet skulle en sådan anläggning också långsiktigt öka säkerheten och avsevärt förbättra miljön.

Huskvarna Rotaryklubb fick därför en fråga om vi ville delta i ett projekt för att införskaffa en förbränningsugn till sjukhuset i Paro för planerad installation under december 2020 eller våren 2021. The Rotary Foundation (TRF) hade dessutom ökat möjligheterna för finansiering av projekt kopplade till pandemin vilket underlättade finansieringen avsevärt. Huskvarna RK bidrog med 15 000 SEK, distriktet med 15 000 USD och TRF med lika mycket vilket betydde att projektet blev fullt finansierat med en omslutning på totalt 31 500 USD. I detta fallet kunde vi genom TRFs försorg och distriktets benägna hjälp genomföra ett betydligt större projekt än som annars varit möjligt.

Dessvärre blev genomförande betydligt mer äventyrligt än tänkt. Pandemin slog till med full kraft 2020 och maskinen blev rejält försenad. Först fastnade den i hamnen i Kolkata, därefter följde ytterligare förseningar och trassel med transport vidare till Bhutan. När maskinen väl kommit in i landet uppstod diverse byråkratiska problem samt förseningar då det var svårt att hitta installatörer och inspektörer på grund av pandemin. Dock löstes i slutänden alla problem tack vare medlemmar i Thimphu Rotaryklubb som på plats kunde ingripa och räta ut diverse frågetecken från myndigheter och lösa andra praktiska problem på plats.

I mars 2023 var installationen klar, utbildning av personal slutförd och maskinen i drift.
I fortsättningen kommer avfall att kunna hanteras säkert, effektivt och miljövänligt vilket känns väldigt bra!

Johan Schyllander

Fr v Karma Dorji, byggmästare, Yeshi Nidup, skattmästare Thimphu RK, Nima T Dorji, assistent till byggmästaren.

 

 

Det här inlägget postades i Bhutan och Sverige, Svenska. Bokmärk permalänken.