Bhutan blir bättre i korruptionsindex

Bhutan klättrade upp en plats till 26:e plats bland 180 länder i det globala korruptionsperspektivindexet (KPI) 2017 som Transparency International (TI) släppte den 21 februari.

Bhutan har legat på 27:e plats i följd under de föregående två åren.

KPI mäter uppfattningen om korruption i ett lands offentliga sektor i en skala från noll till 100, där 0 är mycket korrupt och 100 är mycket ren. Bhutan fick 67 poäng.

Enligt TI uppfattas länder som får under 50 poäng som mycket korrupta.

Ordföranden för korruptionskommissionen (ACC), Kinley Yangzom , sade att förbättringen av rangordningen var ett resultat av samordnade ansträngningar från alla intressenter, inklusive toppledningen, regeringen, allmänheten, media och bhutanesiska folket i kampen mot korruption.

”ACC är fortfarande tacksam och uppmuntras ytterligare och motiveras av Bhutans förbättrade rang och poäng,” sa hon.

I SAARC-regionen ligger Bhutan i topp, följt av Indien på en avlägsen 81:e plats.Indien följs av Sri Lanka (91), Maldiverna (112), Pakistan (117), Nepal (122), Bangladesh (143) och Afghanistan (177).

Sammantaget har framstegen i kampen mot korruption i världen varit försumbar med nästan 69 procent av länderna under 50 poäng.

Den genomsnittliga globala poängen är 43 av 100.

Ett pressmeddelande från ACC säger att detta är det 12:e året i fäljd som Bhutan har gjort betydande framsteg i KPI.

”Bhutans konsekventa framsteg i KPI genom åren, särskilt för 2017, kan tillskrivas en orubblig och oförtröttlig politisk vilja i kampen mot korruption”, konstaterar pressmeddelandet.

ACC konstaterar att TI:s analys av olika datakällor som används för Bhutan visade att regeringen och relevanta instanser hade genomfört betydande initiativ for god samhällsstyrning som främjar öppenhet och ansvarighet. Dessa inkluderade säkerställande av kvaliteten i budget- och ekonomistyrning genom införandet av Government Performance Management System GPMS (resultatstyrningssystem).

GPMS, säger ACC, ökade det civila samhällets deltagande, och framförallt förbättrade det ansvarsmekanismer som initierats av olika myndigheter.

I Asien och Stillahavsområdet har Bhutan i följd rankats som nummer 7.

ACC påpekade dock att Bhutan inte är immunt mot korruptionsrisker och att rang och poäng inte är en tröst eftersom avancerade länder också är lika utsatta för nya former av korruptionsrisk.

”Således är det viktigt att bibehålla den nuvarande dynamiken i kampen mot korruption och förbli enade mot sociala hotet – korruption för att uppnå målen för bruttonationallycka”, konstaterade ACC.

I år rankades Nya Zeeland och Danmark högst med 89 respektive 88. Syrien, Sydsudan och Somalia rankades som lägst med 14, 12 respektive 9 poäng.

Enligt ACC är det civila samhällets organisationer och medier viktiga för att utöva press och hålla regeringarna ärliga och ansvariga.Civilsamhällsorganisationer spelar en nyckelroll när det gäller att fördöma brott mot rättigheter eller tala ut om lagöverträdelser, tillade det.

ACC konstaterade att en fri och oberoende media också tjänar en viktig funktion när det gäller att undersöka och rapportera förekomster av korruption.”Rösterna från både civilsamhället och journalister sätter fokus på dåliga aktörer och kan hjälpa till att utlösa åtgärder från brottsbekämpning och domstolssystemet.”

Det här inlägget postades i Svenska. Bokmärk permalänken.