Turist till Bhutan

Fram till 1974 krävdes personlig inbjudan från Kungen för att besöka Bhutan, men i samband med kröningen av Fjärde Kungen 1974 öppnades Bhutan försiktigt för turism, Svensk-amerikanen Lars Erik Lindblad hade kallats in som konsult och var den som föreslog turistpolitiken med ledstjärnan ”high value, low volume” (sedermera kallat ”high value, low impact”),  genom begränsning av antalet turister (i början 2 000 per år, sedermera 5 000) och en relativt hög minimikostnad per dag, i starten $160 (motsvarar $850 idag!) inkluderande hotell, måltider, guide och transporter med besök endast i grupp och med statliga turistmyndigheten som arrangör. I början var endast Thimphu och Paro öppna för turism, och första året kom 287 turister, alla med Lindblad verkar det.

Turistsektorn privatiserades delvis 1991 och fullt ut 1999, och för närvarande finns det en uppsjö av lokala arrangörer, många väldigt små. Några större dominerar dock.

Taket på antalet turister är numera helt borta, och 2017 kom 71 000 ”internationella besökare” (varav 62 000 internationella turister, dvs sådana som är underkastade minimitariffen) till Bhutan, och 183 000 ”regionala besökare”, dvs besökare från Indien samt Bangladesh och Maldiverna   De regionala besökarna är numera som synes betydligt mer än dubbelt så många som de internationella, och har ökat kraftigt de senaste åren, vilket lett till debatt om att reformera turistpolitiken, och för att även de regionala turisterna, där indierna svarar för runt 95%, skall generera ”high value, low impact”.

Antalet svenska turister 2017 var 248, och det har legat ganska konstant de senaste åren – 2013 var det 267.

För närvarande är minimitariffen $250 per dag i högsäsong, och $200 i lågsäsong (december, januari, februari samt juni, juli, augusti), inkluderande en ’turistskatt’ (”Royalty”, numera kallad ”Sustainable Development Levy”) på för närvarande $65. På försök har man för att uppmuntra besök i de östra distrikten tagit bort turistskatten för nätter som spenderas i dessa – bara runt 3% besöker för närvarande de sex östra distrikten (Mongar, Samdrup Jongkhar, Lhuntse, Tashi Yangtse, Tashigang och Pemagatshel).

En lokal arrangör måste alltid anlitas för vistelsen i Bhutan; det gäller även om hela resan anordnas av t ex en svensk researrangör. Researrangören ordnar med visum. Det går inte att själv direkt ansöka om visum, eller besöka Bhutan på egen hand som turist. Men en grupp kan förstås bestå av bara en eller två personer (dock med tillägg på $40 respektive $30 per natt), och program kan skräddarsys, både till innehåll och destinationer. Alla områden är dock inte öppna för turism.

Man behöver dock inte gå via t ex en svensk researrangör, utan kan boka direkt med en lokal researrangör, men då måste man själv ordna med flygresorna till och från Bhutan, och man har inte garantierna som svenska researrangörer ställer.

Ovanstående regler gäller dock inte för ”regionala besökare”. Dessa behöver inte visum och kan resa själva, och betalar ingen minimitariff. De behöver dock som alla särskilt tillstånd (”route permit”) för att besöka andra distrikt än Thimphu och Paro.

Mer information:

Några guideböcker:

 • Lonely Planet Bhutan (senaste utgåva 2017)
 • Françoise Pommaret, Bhutan – Himalayan Mountain Kingdom, Odyssey Illustrated Guides (senaste utgåva 2018)
 • Insight Guides – Bhutan Pocket Guide (senaste utgåva 2017)
 • Bart Jordans, Trekking in Bhutan – 22 multi-day treks including the Lunana ’Snowman’ Trek, Jhomolhari, Druk Path and Dagala treks, Cicerone Press (senaste utgåva 2018)

Bifogade lista tar upp de svenska researrangörer (och skandinaviska som även inriktar sig på svenska marknaden) som ordnar eller har ordnat resor till Bhutan de senaste åren, dock utan garanti att vara komplett och uteslutande som information:

 • Albatros Travel
 • AviFauna Naturresor
 • Carpe Adventures
 • Expeditionsresor
 • Far Away Adventures
 • First Class Travel
 • Gränslösa Resor
 • Himalayan Bike Tours
 • Hvitserk  (Norge)
 • Indcen Resor
 • Indian Adventures (Norge)
 • Indienresor
 • Iventus International Travel
 • Jambo Tours
 • Lime Travel
 • Lotus Travel
 • Läs & Res
 • Nygren & Lind
 • Penguin Travel
 • Phoenix Travel
 • Prima Travel
 • Rosa Bussen
 • Swed-Asia Travels
 • Temaresor
 • The Adventure Crowd
 • Travel Beyond
 • Världens Resor