Om Bhutan

Bhutan, eller Druk Yul (”Drakens land”, som bhutaneserna själva kallar det) är sedan 1907 ett litet kungarike, beläget i östra delen av Himalaya. Under början på 1600-talet utvecklades ett centraliserat teokratiskt styre under den religiöse och politiske ledaren Shabdrung Ngawang Namgyal, som enade Bhutan och lät bygga det system av borgar, som än i dag markerar landskapet. 17- och 1800 talen innebar dock en försvagning av landets enhet och konflikter först med East India Company och sedan med brittiska kronan resulterade i en speciell överenskommelse med Storbritannien, som gällde huvudsakligen utrikespolitik men uteslöt all inblandning i inrikes affärer. Denna situation ärvdes av Indien, efter dess självständighet. Efter det har Bhutan på flera vis markerat sin självständighet. Året 2007 abdikerade The Fourth King, Jigme Singye Wangchuk till förmån för hans son den nuvarande kungen, Jigme Khesar Namgyal Wangchuk. Året 2008 undertecknade kungen Bhutans första konstitution varvid landet blev en konstitutionell monarki med ett flerpartisystem. Idag har Bhutan ett demokratiskt valt två kammars parlament.

Samhället präglas i hög grad av den buddhistiska religionen, som är stark och levande. I södra delen av landet, mot Assamslätten, dominerar invandrare från Nepal och Indien, som huvudsakligen är hinduer.

Efter att länge varit nästan helt isolerat, har man under senaste årtionden sakta öppnat sig och inlett en försiktig anpassning till omvärlden. Värnet av den egna kulturen har i olika avseenden starkt betonats: turismen har t.ex. begränsats och reglerats genom en hög dagsavgift. Enklast är att åka till Bhutan med en organiserad grupp, men detta är inget krav, dock måste turistresor ordnas genom en auktoriserad lokal researrangör.

Landet har en internationell flygplats, Paro, (i väster) från vilken det egna flygbolaget Druk Air har reguljär trafik till sex destinationer i Indien, till Kathmandu, Dhaka, Singapore och Bangkok. Inrikesflygverksamhet håller på att utvecklas och nya lokala flygplatser byggas.

Landet gränsar till Tibet (Kina) i norr och till Indien i söder, väster och öster. Det har en yta om 38.394 km2 (2008) och är sålunda något mindre än Holland. I Sverige motsvarar Bhutan Smålands och Östergötlands sammanlagda yta. Invånarantalet var 658 888 enligt en av FN sponsrad folkräkning i maj 2007 och är 2013 prognosticerad till närmare 750 000 , varav antalet i den snabbt växande huvudstaden Thimphu 2013 torde överskrida 100 000. 33 % av befolkningen är yngre än 15 år. 69 % bor på landsbygden och 31 % i urbana områden.

Bhutans officiella språk är dzongkha, ett språk som är besläktat med tibetanskan. Det bhutanesiska landskapets karaktär med stora höjdskillnader från söder till norr, och med dalgångar isolerade från varandra gör dock att den språkliga förbistringen är betydande med många regionala språk och dialekter. I söder talas ofta nepali, ett indoeuropeiskt språk.