Bhutaneser borde lära sig av…

När flertalet bhutaneser visar minskat intresse för att sjunga våra traditionella sånger, kan Johan Westman från Sverige som arbetar som lärare i musik på Samtse College of Education sjunga Zhungdra vackert, vackrare än bhutaneserna på nationaldagen. Han planerade att framföra sånger på morgonen men på grund det laddade programmet fick han sjunga på kvällen då medlemmar från Bhutans filmförening uppträdde med sånger och danser.

En bhutanesisk komikervärd under programmet, Gyem Dorji, bjöd in Johan på scenen och frågade vilken låt han skulle sjunga. Han svarade: ”Jag ska sjunga en Zhungdra-Drukpai Pungthang Dechen.” Efteråt tog presentatören Johan som ett exempel som bhutaneser borde ta till sig.  Han varnade för att bhutaneser kanske kommer att kunna behöva lära sig sin kultur från andra länder. Hundratals i publiken applåderade den utländske Zhungdra-sångaren som sjöng och ackompanjerade på sin fiol.

I en intervju med Bhutan Today sa Johan: ”Jag kände mig väldigt glad. Det var en välsignelse att få chansen att framträda på er nationaldag. Jag tror att Samtse Dzongkhag gjorde ett fantastiskt jobb för att arrangera firandet.” Han sjöng på Samtse Tshechu också.

När det gäller att sjunga, tror han att det är framförallt från Boedra-sånger, som är mer utbredda, bhutaneser bör lära sig eftersom studenter i Samtse lär sig många av dem. ”Jag har spelat fiol med moderna musiker så jag kan också många Rigsar-sånger. Det finns inte många Zhungdras och det tar lång tid att lära sig dem, så det är mer sällsynt”, säger han.

En bhutanesisk sångare, Jigme Drukpa, var inspirationen för Johan. ”Vi brukade studera tillsammans i Norge. Han har alltid varit min idol i den bhutanesiska musiken. Det sätt som han får flöde i sina låtar och hans känsla av timing förvånar mig alltid.” Tshering Dorji, musiker i Druk Star och Kalapingka, lärde honom den zhungdra som han sjöng under nationaldagsprogrammet. Johan spelade mestadels fiol då han arbetade för Jigme Drukpa och Aa-Yang Music School i Thimphu. År 2014 turnerade han med Ugyen Panday och sjöng ’Ngan Tso Ja Lu Dro Man Yo La’ under den turnén. ”Det var verkligen den första bhutanesiska sången där jag lärt mig alla strofer. Så du kan säga sedan 2014.”

Johan ger sin musikaliska analys av bhutanesiska sånger, ”Zhungdra är överlägset svårast. Medan Boedra och Rigsar – och 99% av världens musik – följer en takt, följer Zhungdra inte takt. Det är snarare motsatsen. Takten måste följa zhungdra! I zhungdra behöver du kunna texten och hitta flödet i sången. Det är därför som nästan ingen kan ’jamma’ på zhungdra. Det är så finurligt konstruerat att du måste kunna texten. Dessutom är jag utlänning och måste jag tänka på mitt uttal. Ett annat faktum är att zhungdra-sånger är på choekey. Jag måste studera texterna ord för ord och då måste jag veta betydelsen.”

Han gillar verkligen alla sorters musik och tycker att det är fantastiskt att det finns så många olika musikstilar i världen, var och en ett mikrokosmos. ”Jag skulle säga att jag föredrar levande musik framför inspelade låtar när det låter sig göras.” Johan tog upp dramnyen förra året. I själva verket tog han med dramnyen till nationaldagsprogrammet, men de flesta bad om fiolspel.

Rektorn för Samtse College of Education, Dr Rinchen Dorji, sade att Johan Westman är en inspirationskälla för eleverna. Han forskar om all slags musik. ”Jag kan säga att Johan är bättre än bhutaneser”, sade rektorn

Johan Westman forskar för närvarande om bhutanesiska folksånger och instrument. Han grundade ’LuRig Centre’ för musikforskning och undervisning.

Översättning av artikel av Sangay Rabten, Bhutan Today 25/12 2018

Zhungdra och boedra är de två mest betydande traditionella bhutanesiska musikstilarna, den förra inhemsk och den senare med inspiration från tibetansk musik. Rigsar är modern bhutanesisk populärmusik framförallt spelad på dramnyen, ett slags luta. Choekey är klassisk tibetanska.

Johan Westman med dramnyen

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Bhutaneser borde lära sig av…

Båtsmansskolan i Härryda besöker Samtse Lower Secondary School

Båtsmansskolan, en högstadieskola i Härryda kommun, startade 2018 ett så kallatAtlas-samarbete med Samtse Lower Secondary School (SLLS). En delegation från Samtse besökte Härryda och Göteborg i januari förra året. Och i september besökte en delegation från Båtsmansskolan Samtse.

Gruppen från Sverige bestod av skolans rektor Niclas Lindberg, engelskläraren Nicole Chatzakos, NO-läraren Elisabeth Höög, bibliotekarien Jan-Ola Persson och projektets koordinator Crister Carlsson.

Studiebesöket på Samtse Lower Secondary School inleddes med en högtidlig mottagning med Trashi Khadar av skolans hela kollegium och alla elever ute på skolgården med en högtidlig ritual, de båda nationalsångerna, tal av båda skolornas rektorer och uppvisning av traditionella danser av skolans elever.

Det blev många möten mellan skolans lärare och delegationen från Båtsmansskolan. Respektive skolsystem diskuterades och hela tiden fördes samtal om möjligheten till fortsatt samarbete skolorna emellan. Samarbete inom undervisningen i engelska och de naturvetenskapliga ämnena diskuterades med SLSS lärarna.

Påföljande dagar besöktes skolans samtliga klasser med en kort information om Sverige och om projektet.

Båtsmansgruppen fick träffa alla de förtroendevalda eleverna i skolans olika klubbar och råd.

Eleverna i Sverige hade skrivit brev till eleverna på SLSS som lämnades över och innan veckan var över fick den svenska gruppen svar från SLSS elever.

Under en dag besökte den svenska delegationen också Samtse College of Education med möten på ledningsnivå och besök hos de studenter som studerar till att bli lärare i Bhutan. På såväl SLSS och på Samtse College of Education diskuterades biblioteksverksamheten i verksamheten.

Torsdagen och fredagen användes till klassrumsbesök och konferensbesök. Möjligheterna att fortsätta samarbetet togs upp under ett avslutande möte med skolans ledning.

(från reseberättelse av Crister Carlsson)

 

De båda rektorerna utväxlar gåvor

Välkomstceremoni

 

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Båtsmansskolan i Härryda besöker Samtse Lower Secondary School

Besök i Bhutan från Karlstads universitet

Professorn i vårdvetenskap inriktning neurologi Peter Hagell och kollegan Martin Persson, biträdande professor i hälsovetenskap på Karlstads universitet besökte Bhutan maj i syfte att utveckla samarbete och utbyte med Asien i form av långsiktiga integrerade och hållbara forsknings- och undervisningsutbyten. I Bhutan träffade de Dr Kinzang P. (”KP”) Tshering, rektor för Khesar Gyalpo University of Medical Sciences. För stunden finns dock inga konkreta planer, men kontakterna fortsätter.

Nr 2 från vänster Peter Hagell, nr 3 Martin Persson, nr 4 Dr KP Tshering.

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Besök i Bhutan från Karlstads universitet

Uppsala universitets Erasmus+ program

Uppsala universitet hade ett EU-finansierat Erasmus+ samarbete med Royal University of Bhutan för sexmånadersutbyte av mastersstudenter, vilket tog slut förra året. Bland annat var fyra bhutanesiska studenter i Uppsala 2016, tre från College of Science and Technology (CST) i Phuentsholing som studerade IT och en som studerade hållbar utveckling.

I oktober förra året besökte universitetslektor Anders Berglund från Institutionen för informationsteknologi och Ulrica Ouline handläggare på internationella kansliet Bhutan för att tillsammans med Royal University och College of Science and Technology förbereda ansökan till följande Erasmus+ period 2018-2020 (vilket lyckades).

fr v Ulrica Ouline, rektorn för CST Dr Cheki Dorji, Anders Berglund

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Uppsala universitets Erasmus+ program

Trädringsforskare från hela världen möttes i Thimpu

I juni samlades ca 150 delegater från 35 länder i Bhutan för att ta del av den senaste forskningen inom området dendrokronologi, där man använder information (främst årsringar) från träd för att beskriva förändringar i miljö och klimat tillbaka i tiden, men också utvärdera hur förändringar i klimat och miljö påverkat trädens tillväxt idag.

Världskongressen, WorldDendro, hålls vart fjärde år, och efter en omröstning om var 2018 års kongress, den 10:e i ordningen, skulle hållas vann förslaget om att hålla den i Bhutan en jordskredsseger. Förslaget kom från Paul Krusic (tidigare verksam i Stockholm) och Professor Ed Cook, med stöd från Stockholms och Göteborgs universitet, och som båda har lång erfarenhet (sedan 2002) av att arbeta i Bhutan, både genom att bedriva forskning, men också genom att utbilda Bhutanesiska studenter.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, Göteborgs universitet var en av medorganisatörerna  av kongressen.

 

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Trädringsforskare från hela världen möttes i Thimpu

Sveriges ambassadör överlämnar sitt kreditivbrev

Sveriges ambassadör i Delhi, Klas Molin, är sidoackrediterad i Bhutan, och överlämnade sitt kreditivbrev till HM Kungen i juni i år.  Klas Molin tillträdde förra sommaren i Delhi, men först efter att ha överlämnat kreditivbrevet kan en ambassadör agera officiellt. Han ackompanjerades av andre ambassadsekreterare Viktor Carlsson, och träffade även bl a premiärministern och utrikesministern.

Klas Molin, HM Kungen och Viktor Carlsson

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Sveriges ambassadör överlämnar sitt kreditivbrev

Europeiska vänföreningarnas möte i Genève och Chamonix

De schweiziska och franska vänföreningar är denna gång – mötena hålls vartannat år – värdar för mötet 21-23 juni. Fjorton vänföreningar kommer att närvara. Från vår förening deltar fyra medlemmar. Bhutans ambassadörer i Genève och Bryssel deltager också. Samtidigt invigs en fotoutställning  om Bhutan i Chamonix.

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Europeiska vänföreningarnas möte i Genève och Chamonix

En handfull bhutaneser i Göteborg

Det händer en del spännande saker vad gäller samarbeten och utbyten mellan Sverige och Bhutan, med stöd från olika bidragskällor. Malmö universitet och Samtse College of Education har fått bidrag  ett samarbetsprojekt om ”Culturally responsive teaching and learning in mathematics and mathematics teacher education” som även inkluderar student och lärarutbyten. I Malmö är det biträdande professor Annica Andersson och universitetsadjunkt Lena Andersson; i Samtse är det universitetslektor Purna Bahadur Subba med benäget stöd av Johan Westman.  Dessa två var i Sverige i början av februari för att tillsammans med Malmö utveckla projektet. Av en slump var också en delegation från Samtse Lower Secondary School i Göteborg för att planera ett Atlas skolutbytesprojekt tillsammans med Båtsmansskolan, en högstadieskola i Härryda utanför Göteborg.

Alla dessa sammanstrålade 11/2 i Göteborg dit även ordförande anslutit, liksom medlemmen Lars Eklund, för en bhutanesisk middag med svensk touche hemma hos en Bhutanintresserade forskare. Även Sonam Yangchen som studerar en master i Göteborg på stipendium från Svenska institutet deltog.  För en kort stund hade antalet bhutaneser i Göteborg femdubblats.

 

Till vänster de fyra lärarna från Samtseskolan, längst till höger Purna Bahadur Subba

Lars Eklund och Johan Westman

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för En handfull bhutaneser i Göteborg

Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige om spädbarn

I februari 2015 fick föreningen ett mejl från Professor Gustaf Gredebäck på Child & Baby Lab vid Psykologiska institutionen på Uppsala Universitet. Man ville ha hjälp med kontakter i Bhutan för ett forskningsprojekt om spädbarns kognitiva utveckling, med fokus på effekten på spädbarn av migration från landsbygd till stad – ett område man vet väldigt lite om inte bara i Bhutan utan även i Sverige och internationellt. Dessutom har den mesta forskningen gjorts med barn från västerländska miljöer, vilket gör det svårt att särskilja vad som är kulturellt betingat och vad som är generell kognitiv utveckling.  Varför Bhutan? Jo, tanken var att finna ett fredligt land med så stor skillnad som möjligt från Sverige, och som dessutom inte ännu alltför mycket påverkats av globalisering och modernisering. Ett spännande och intressant samarbetsprojekt mellan Sverige och Bhutan – självklart ställde vi upp för att hjälpa till. I Bhutan finns dock ingen psykologisk institution eller annan självklar samarbetspart. Det tog nästan två år via kontakter med premiärministern, diskussioner med Center för Bhutan Studies och Hälsoministeriet för att till slut få en intresserad partner med erforderlig kapacitet och som dessutom är mycket väl lämpad – rektorn för Khesar Gyalpo University of Medical Sciences, Dr Kinzang P. Tshering, Bhutans förste pediatriker, till yttermera visso med specialisering på neonatologi (dvs spädbarn). I oktober 2017 åkte Professor Gredebäck och ordförande till Bhutan för första direkta möten med Dr Kinzang och hans medarbetare. Detta har nu resulterat i att en gemensam pilotstudie startar i september i Thimphu.  Tanken och förhoppningen är detta skall leda till ett längre flerårigt projekt

Från vänster de tre utsedda medarbetarna – Bhutans första akademiskt utbildade kliniska psykosociala rådgivare, Gustaf Gredebäck och Dr K P Tshering.

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige om spädbarn

Stödja yngre forskare i Bhutan

International Foundation for Science (IFS) är en internationell forskningsstiftelse med säte i Stockholm som ger mindre forskningsbidrag till yngre forskare från utvecklingsländer i början av sin karriär för att bedriva forskning i sina institutioner, inom områdena biologiska resurser och vatten. Mer än 7000 stipendier till yngre forskare från mer än 100 länder har delats ut sedan starten 1972, men hittills bara ett enda till en forskare i Bhutan. Totalt sett har mer än 17 000 forskare fått kapacitetshöjande stöd i andra former.

IFS genomförde i december förra året i Kathmandu en workshop hur man skriver en forskningsansökan enligt internationell standard, för presumtiva kandidater att söka bidrag från IFS – detta som en del av IFS uppdrag att bygga upp forskningskapacitet. Den här gången kunde fyra bhutaneser deltaga, delvis tack vara publicitet i Bhutan om IFS som ordförande hjälpt till med. Den tidigare IFS stipendiaten från Bhutan, Dr Nirmal Kumar Thapa från National Centre for Animal Health deltog som resursperson i workshopen. Deltagande i dylika workshops är på inbjudan, med ganska stringenta urvalskriterier, så det är glädjande att tre från Bhutan kvalificerade sig bland ett trettiotal andra från Kambodja, Myanmar, Bangladesh och Nepal. Tack vare workshopen kunde alla tre kandidaterna från Bhutan lämna in väl utarbetade ansökningar. Två lyckades i hård konkurrens från yngre forskare i hela världen att få sina projekt godkända. Vi gratulerar dem!

Från vänster: Dr Nirmal Kumar Thapa, Jigme Tshering från Royal Society for Protection of Nature, Anooja Nair från College of Natural Resources, och Yoenten Phuentshok från National Centre for Animal Health.

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Stödja yngre forskare i Bhutan

Bibliotekarie Bhutan

Inte många svenskar bor i Bhutan, men förra året ökade antalet med 100% från en (musiketnografen Johan Westman i Samtse) till två. Sedan augusti är Kerstin Brütte bibliotekarie på Royal Thimpu College i Ngabiphu i bergen ovanför Babesa i Thimphu.  Kerstin har tidigare bl a varit på Chalmers bibliotek, ansvarig för bibliotekssystem, men även arbetat internationellt i Qatar, Sydafrika och Laos.  Royal Thimpu College är en privat högskola som grundades 2009 på initiativ av Tenzing Yonten som lämnade statstjänsten för att bli utbildningsentreprenör.

Kerstin Brütte med kolleger

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Bibliotekarie Bhutan

Doktor på Stockholms universitet

Ett antal bhutaneser har gjort mastersutbildningar i Sverige, men doktorsexamen är sällsynt. Veterligen har det fram tills nu bara varit en, men nu finns det åtminstone två.  Wangchuk Rabten har en master från Thailand och har doktorerat i organisk kemi vid Stockholms universitet sedan 2013. I januari disputerade han med avhandlingen ”The use of N,P-Iridium and N,P-Palladium Complexes in Asymmetric Synthesis” –  goda resultat i ett svårt och utmanande ämne enligt opponenten från Frankrike.

Wangchuk Rabten med sin avhandling

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Doktor på Stockholms universitet

GNH besök till Sverige

I november 2017 anordnade Center for Bhutan Studies and GNH en internationell konferens om GNH (Gross National Happiness – Bruttonationallycka) of Business. Medlemmen Anna Rosengren från GNH Sweden deltog och detta ledde bl a till att CBS president Dasho Karma Ura och tre medarbetare, Dr Dorji Penjore, Sangay Chophel och Chhimi Dem, besökte Stockholm och Uppsala i januari.

GNH Sweden arrangerade besöket och stod värd för ett varierat och intressant program över tre dagar med ett drygt halvdussin möten och seminarier om och kring GNH i allmänhet och i affärslivet i synnerhet.  Bland annat träffade Dasho Karma Ura finansmarknadsministern Per Bolund och diskuterade hur man försöker mäter välfärd och lycka i Bhutan och Sverige.

En brown bag lunch med Karma Ura på Sida lockade närmare femtio Sidamedarbetare. På ett”fika” seminarium på Tillväxtverket samtalade kring holistisk välfärd och de grundläggande principerna bakom GNH. I Uppsala diskuterades indikatorer och enkäter om GNH och intressanta trender och resultat från successiva enkäter och mätningar i Bhutan på CEMUS på Uppsala universitet/Sveriges Lantbruksuniversitet.  Andra seminarier berörde paradigmskifte tillsammans med GNH Leadership Community of Practice, och filosofiska aspekter kring GNH och näringslivet tillsammans med Social Venture Network. Vår förening bjöd delegation på en kvällsmiddag.

Från vänster:
Johanna Giorgi, Tillväxtverket; Fredrik Björk, Malmö universitet; Pella Thiel, Omställningsnätverket; Anna Rosengren; Dasho Karma Ura, Per Bolund; Alf Persson; statssekreterare Ulf Holm

Dr Dorji Penjore, Sangay Chophel och Chhimi Dem

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för GNH besök till Sverige

Föreningens årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls 15/5. Efter årsmötet kåserade författaren Axel Odelberg om sin färd från väst till öst i Bhutan under rubriken ”Biker i Bhutan – På motorcykel genom Bhutan våren 2017″.

Axel Odelberg är författare och journalist. Under det senaste dryga decenniet har han, förutom artiklar i tidskrifter, skrivit fyra uppmärksammade böcker; först en om Frans August Larson den svenske missionären och mångsysslaren i Kina, känd som ”Hertig Larsson”, sedan tre böcker om Sven Hedin i vilka han följer Hedins liv som upptäcktsresande och ifrågasatt deltagare i det politiska spelet kring första och andra världskrigen. I samband med detta har han rest och kunskapat vida kring i Centralasien och Tibet, nu också i Bhutan.

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Föreningens årsmöte 2018