Bli medlem

Medlemskap kostar 250 kr/år för medlem och 350 kr /år för familj (dvs för ytterligare 100 kr = 350 kr blir alla familjemedlemmar anslutna). För studerande och ungdom är avgiften 100 kr/år (tidskriften endast som pdf).

Medlemsavgiften kan betalas till Plusgiro 18 17 81-6. Vid ansökan om medlemskap ange på talongen att det gäller medlemskap och glöm inte att notera  namn, postadress och epostadress, samt gärna telefonnummer.

Ange också om ni vill ha den digitala (pdf) eller den analoga pappersversionen av föreningens tidskrift Druk Yul.

För medlemskap skriv ”medlem” plus epostadress samt ev namn (om det inte framgår direkt av epostadressen). För bidrag skriv ”bidrag”.

För betalning från utländskt bankkonto vänligen kontakta föreningen på swedishbhutansociety@gmail.com