Bli medlem

Medlemskap kostar 250 kr/år för medlem och 300 kr /år för familj och betalas till pg 18 17 81-6. Vid ansökan om medlemskap ange på talongen att det gäller medlemskap och glöm inte att notera ditt namn, adress och telefonnummer och gärna epostadress. Även ”familjemedlemskap” finns: för ytterligare 50 kr = 300 kr blir alla familjemedlemmar anslutna.

Ange också om ni vill ha den digitala (pdf) eller den analoga pappersversionen av föreningens tidning Druk Yul.

För studerande och ungdom är avgiften 100 kr/år (tidskriften endast som pdf).