Författararkiv:

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (2)

I started the exchange in Bhutan with great confidence. In Sweden, I had been researching for several years in daylight and electric lighting in buildings. It wasn’t until arriving in Phuentsholing that I realized that there were so many differences … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (2)

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (1)

In 2018, we had a teacher exchange program at Lund University together with the College of Science and Technology (CST), Royal University of Bhutan. In this first step, only teachers were involved. Hopefully, future projects can also include students, technical … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (1)

Trip to Lund University, Sweden from Bhutan

The College of Science and Technology, Royal University of Bhutan had started the Master’s Degree program in Renewable Energy in 2018. The college as a partner university with EU universities had offered study tour to Lund University in Sweden to … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Trip to Lund University, Sweden from Bhutan

Resa till Lunds unversitet från Bhutan 2018

The College of Science and Technology, Royal University of Bhutan startade ett masterprogram i förnybar energi 2018. Genom partnerskapet med EU-universitet erbjöd högskolan en studieresa 28 maj – 1 juni 2018 till Lunds universitet i Sverige för att lära om … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Resa till Lunds unversitet från Bhutan 2018

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (4)

Trots den kortvariga vistelsen fick undervisningen i dagsljussimuleringar för arkitektstudenter i Phuentsholing’s College of Science and Technology i Bhutan mig att reflektera över värdefulla aspekter av internationell undervisningspraxis. Mötet med de vetgiriga bhutanesiska studenterna överträffade alla mina förväntningar på elever … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (4)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (3)

I samband med olika lärarutbyte, har jag ofta tänkt på hur relativt lika arkitektutbildningar är världen över. Det gäller också Bhutan. Studenterna ställs inför liknande arkitektoniska frågeställningar som de svenska studenterna. Det finns emellertid en stor skillnad, som har att … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (3)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (2)

Jag började utbytesutbytet i Bhutan med stort självförtroende.  I Sverige hade jag forskat i flera år inom dagsljus och elbelysning i byggnader. Det var inte förrän i Phuentsholing jag insåg att det fanns så många skillnader mellan Sverige och Bhutan. … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (2)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (1)

Under 2018 hade vi på Lunds universitet ett lärarutbytesprogram tillsammans med College of Science and Technology (CST), Royal University of Bhutan. I detta första steg var enbart lärare inblandade. Framtida projekt kan förhoppningsvis även inkludera studenter, teknisk personal samt administrativ … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (1)

Malmö och Samtse

Under 2017 började Malmö universitet, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, och Samtse College of Education (en del av Royal University of Bhutan), Institutionen för matematik och IT, utbildning diskutera möjligheterna till samarbete kring matematikdidaktik. Planeringsmedel beviljades från Sida-finansierade Linnaeus-Palme … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Malmö och Samtse

Utbyte mellan Uppsala universitet och College of Science and Technology

I slutet av augusti kom fyra studenter, Tshering Penjor, Kinga Seldon, Tshering Yangchen och Tshering Gyeltshen från College of Science and Technology  i Phuentsholing för att spendera höstterminens 6 månader i Uppsala som en del av sina IT studier.  I … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Utbyte mellan Uppsala universitet och College of Science and Technology

Courses at the Swedish the Patent and Registration Office

For many years, the Patent and Registration Office has been organizing a number of international courses with support from Sida through ITP (International Training Programs) in intellectual property law. At several of these courses there have been Bhutanese participants. In … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Courses at the Swedish the Patent and Registration Office

Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige

Bhutans folk, inbäddat i den frodiga och utsträckta bergskedjan Himalaya, beskrivs ofta utifrån sin lycka, ekonomiska frihet och enkla sätt att leva. Det finns ofta en känsla av stolthet och tillfredsställelse med livet i åskdrakens land. Även om det fortfarande … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige

Research cooperation between Bhutan and Sweden

Nestled in the lush and vast Himalayan mountains, the people of Bhutan are often described by their happiness, economic freedom, and simple ways of life. There is often a sense of pride and contentment with life in land of the … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Research cooperation between Bhutan and Sweden

Experiences of teaching at Royal University of Bhutan

The Bhutanese IT students are among the most attentive we ever have met. This is my conclusion, as well as the conclusion of my colleague Kristina von Hausswolff, after having been teaching students at the Bachelor of Engineering programme in … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Experiences of teaching at Royal University of Bhutan

Att undervisa vid Royal University of Bhutan

De bhutanesiska IT-studenterna är bland de mest uppmärksamma vi någonsin har träffat. Det här är slutsatsen av både min kollega Kristina von Hausswolff och mig själv efter att ha undervisat studenter vid Bachelor of Engineering programme i Information Technology vid … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Att undervisa vid Royal University of Bhutan

Masteruppsats i Bhutan

De kontakter som knöts under CIMCEB projektet 2015-2018 (www.cimceb.se) resulterade i att jag, Matthijs van Jaarsveld, från Lunds universitet i Sverige, reste till Bhutan för att skriva minsavhandling i samarbete med Royal University of Bhutan, College of Science and Technology … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Masteruppsats i Bhutan

Master thesis in Bhutan

The contacts made during the 2015 -2018 CIMCEB project (Curricula Development of Interdisciplinary Master Courses in Energy Efficient Building Design in Nepal and Bhutan) resulted in, me Matthijs van Jaarsveld from Lund University in Sweden, to go the Bhutan to … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Master thesis in Bhutan

My Teaching experience at Lund (From Bhutan)

Thank you Erasmus+ ICM (International Credit Mobility) for giving me an opportunity to visit LUND University, Sweden is a beautiful country.  My exchange to Lund in late 2018 was wonderful and amazing; to a new place, a new culture and … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för My Teaching experience at Lund (From Bhutan)

Utbyte mellan College of Science and Technology och Lunds universitet – ett vittnesmål

Jag vill rikta ett tack till Erasmus+ ICM (International Credit Mobility) för att jag fick möjlighet att besöka Lunds Universitet. Sverige är ett vackert land. Min utbytestid i Lund var underbar och fantastisk – ny plats, ny kultur och nytt … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Utbyte mellan College of Science and Technology och Lunds universitet – ett vittnesmål

Kurs på Patentverket

Patent och Registreringsverket ordnar sedan många år ett flertal internationella kurser med bl a stöd från Sida genom ITP (International Training Programmes) i immaterialrätt. På flera av dessa kurser har det varit bhutanesiska deltagare.  2018 kom 3 deltagare, och i … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Kurs på Patentverket

School collaboration with Samtse

Båtsmansskolan, a middle school in Härryda municipality in southern Sweden, started a collaboration with Samtse Lower Secondary School (SLLS) in 2018. A delegation from Samtse visited Härryda and Gothenburg in January last year. And in September, a delegation from Båtsmansskolan … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för School collaboration with Samtse

Bhutanese should learn from….

When most of the Bhutanese have less interest in singing our traditional songs, Johan Westman from Sweden working in Samtse College of Education as music lecturer could sing Zhungdra beautifully, more than Bhutanese on National Day. He was looking for … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Bhutanese should learn from….

Bhutaneser borde lära sig av…

När flertalet bhutaneser visar minskat intresse för att sjunga våra traditionella sånger, kan Johan Westman från Sverige som arbetar som lärare i musik på Samtse College of Education sjunga Zhungdra vackert, vackrare än bhutaneserna på nationaldagen. Han planerade att framföra … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Bhutaneser borde lära sig av…

Båtsmansskolan i Härryda besöker Samtse Lower Secondary School

Båtsmansskolan, en högstadieskola i Härryda kommun, startade 2018 ett så kallatAtlas-samarbete med Samtse Lower Secondary School (SLLS). En delegation från Samtse besökte Härryda och Göteborg i januari förra året. Och i september besökte en delegation från Båtsmansskolan Samtse. Gruppen från … Läs mer

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Båtsmansskolan i Härryda besöker Samtse Lower Secondary School

Sweden’s new ambassador to Bhutan

Sweden’s ambassador to India, Klas Molin, who is also ambassador of Sweden to Bhutan,  presented his letter of credence to the HM King in June this year. Klas Molin already took over 2017  in Delhi, but only after having handed … Läs mer

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Sweden’s new ambassador to Bhutan