Författararkiv:

Training at the Swedish Patent Office

As has been the case several times before, there have been Bhutanese participants in the Patent Office’s international Sida-funded ITP courses in intellectual property, most recently in late 2019 with Karma Kelzang Eudon, associate professor, and Kelzang Dorji, associate professor, … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Training at the Swedish Patent Office

My experience in Sweden

It was really an exciting moment for us when the list of selected candidates to Uppsala University came out. On the 19th of August 2019 we landed at Stockholm Arlanda airport. Everything turned out to be going smoothly. Thanks to … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för My experience in Sweden

Mina erfarenheter i Sverige

Det var verkligen ett spännande ögonblick för oss när listan över utvalda kandidater till Uppsala universitet kom. Den 19 augusti 2019 landade vi på Stockholm Arlanda flygplats. Allt visade sig gå smidigt. Tack till våra kontaktpersoner Ulrika Ouline och professor … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Mina erfarenheter i Sverige

En annorlunda annandag

De fyra utbytesstudenterna på Uppsala universitet, Tshering Penjor, Tshering Gyeltshen, Kinga Seldon och Tshering Yangchen, bjöds in till svensk annandagsjulbuffé hos föreningens Lennart Strandberg med familj, hustru Birthe, sonen Filip och dottern Lovisa. Med var också en annan bhutanesisk utbytesstudent … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för En annorlunda annandag

Kurs på Patentverket

Som flera gånger tidigare  har det varit bhutanesiska deltagare på Patentverkets internationella Sida-finansierade IPT-kurser i immaterialrätt, senast nu hösten 2019 med Karma Kelzang Eudon, lektor, och Kelzang Dorji, lektor, båda på College of Science and Technology i Phuentsholing. Ordförande bjöd … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Kurs på Patentverket

Malmö and Samtse – student and teacher exchange

In 2017, Malmö University, Department of Natural Sciences, Mathematics and Society, and Samtse College of Education (part of the Royal University of Bhutan), Department of Mathematics and IT education began discussing opportunities for collaboration around mathematics didactics. Funding was granted … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Malmö and Samtse – student and teacher exchange

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (4)

Despite the short-term character of this visit, teaching daylight simulations for architecture students in Phuentsholing’s College of Science and Technology in Bhutan made me reflect on valuable aspects pertaining to international teaching practicum: Meeting with the eager-to-learn Bhutanese students exceeded … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (4)

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (3)

In connection with various teacher exchanges, I have often thought about how relatively similar architectural education is around the world. The same goes for Bhutan. The students are faced with similar architectural issues as the Swedish students. However, there is … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (3)

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (2)

I started the exchange in Bhutan with great confidence. In Sweden, I had been researching for several years in daylight and electric lighting in buildings. It wasn’t until arriving in Phuentsholing that I realized that there were so many differences … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (2)

Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (1)

In 2018, we had a teacher exchange program at Lund University together with the College of Science and Technology (CST), Royal University of Bhutan. In this first step, only teachers were involved. Hopefully, future projects can also include students, technical … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Teacher exchange between Lund University and College of Science and Technology (1)

Trip to Lund University, Sweden from Bhutan

The College of Science and Technology, Royal University of Bhutan had started the Master’s Degree program in Renewable Energy in 2018. The college as a partner university with EU universities had offered study tour to Lund University in Sweden to … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Trip to Lund University, Sweden from Bhutan

Resa till Lunds unversitet från Bhutan 2018

The College of Science and Technology, Royal University of Bhutan startade ett masterprogram i förnybar energi 2018. Genom partnerskapet med EU-universitet erbjöd högskolan en studieresa 28 maj – 1 juni 2018 till Lunds universitet i Sverige för att lära om … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Resa till Lunds unversitet från Bhutan 2018

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (4)

Trots den kortvariga vistelsen fick undervisningen i dagsljussimuleringar för arkitektstudenter i Phuentsholing’s College of Science and Technology i Bhutan mig att reflektera över värdefulla aspekter av internationell undervisningspraxis. Mötet med de vetgiriga bhutanesiska studenterna överträffade alla mina förväntningar på elever … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (4)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (3)

I samband med olika lärarutbyte, har jag ofta tänkt på hur relativt lika arkitektutbildningar är världen över. Det gäller också Bhutan. Studenterna ställs inför liknande arkitektoniska frågeställningar som de svenska studenterna. Det finns emellertid en stor skillnad, som har att … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (3)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (2)

Jag började utbytesutbytet i Bhutan med stort självförtroende.  I Sverige hade jag forskat i flera år inom dagsljus och elbelysning i byggnader. Det var inte förrän i Phuentsholing jag insåg att det fanns så många skillnader mellan Sverige och Bhutan. … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (2)

Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (1)

Under 2018 hade vi på Lunds universitet ett lärarutbytesprogram tillsammans med College of Science and Technology (CST), Royal University of Bhutan. I detta första steg var enbart lärare inblandade. Framtida projekt kan förhoppningsvis även inkludera studenter, teknisk personal samt administrativ … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Lärarutbyte mellan Lunds universitet och College of Science and Technology (1)

Malmö och Samtse

Under 2017 började Malmö universitet, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, och Samtse College of Education (en del av Royal University of Bhutan), Institutionen för matematik och IT, utbildning diskutera möjligheterna till samarbete kring matematikdidaktik. Planeringsmedel beviljades från Sida-finansierade Linnaeus-Palme … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Malmö och Samtse

Utbyte mellan Uppsala universitet och College of Science and Technology

I slutet av augusti kom fyra studenter, Tshering Penjor, Kinga Seldon, Tshering Yangchen och Tshering Gyeltshen från College of Science and Technology  i Phuentsholing för att spendera höstterminens 6 månader i Uppsala som en del av sina IT studier.  I … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Utbyte mellan Uppsala universitet och College of Science and Technology

Courses at the Swedish the Patent and Registration Office

For many years, the Patent and Registration Office has been organizing a number of international courses with support from Sida through ITP (International Training Programs) in intellectual property law. At several of these courses there have been Bhutanese participants. In … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Courses at the Swedish the Patent and Registration Office

Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige

Bhutans folk, inbäddat i den frodiga och utsträckta bergskedjan Himalaya, beskrivs ofta utifrån sin lycka, ekonomiska frihet och enkla sätt att leva. Det finns ofta en känsla av stolthet och tillfredsställelse med livet i åskdrakens land. Även om det fortfarande … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Forskningssamarbete mellan Bhutan och Sverige

Research cooperation between Bhutan and Sweden

Nestled in the lush and vast Himalayan mountains, the people of Bhutan are often described by their happiness, economic freedom, and simple ways of life. There is often a sense of pride and contentment with life in land of the … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Research cooperation between Bhutan and Sweden

Experiences of teaching at Royal University of Bhutan

The Bhutanese IT students are among the most attentive we ever have met. This is my conclusion, as well as the conclusion of my colleague Kristina von Hausswolff, after having been teaching students at the Bachelor of Engineering programme in … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Experiences of teaching at Royal University of Bhutan

Att undervisa vid Royal University of Bhutan

De bhutanesiska IT-studenterna är bland de mest uppmärksamma vi någonsin har träffat. Det här är slutsatsen av både min kollega Kristina von Hausswolff och mig själv efter att ha undervisat studenter vid Bachelor of Engineering programme i Information Technology vid … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Att undervisa vid Royal University of Bhutan

Masteruppsats i Bhutan

De kontakter som knöts under CIMCEB projektet 2015-2018 (www.cimceb.se) resulterade i att jag, Matthijs van Jaarsveld, från Lunds universitet i Sverige, reste till Bhutan för att skriva minsavhandling i samarbete med Royal University of Bhutan, College of Science and Technology … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan och Sverige, Svenska | Kommentarer inaktiverade för Masteruppsats i Bhutan

Master thesis in Bhutan

The contacts made during the 2015 -2018 CIMCEB project (Curricula Development of Interdisciplinary Master Courses in Energy Efficient Building Design in Nepal and Bhutan) resulted in, me Matthijs van Jaarsveld from Lund University in Sweden, to go the Bhutan to … Fortsätt läsa

Publicerat i Bhutan and Sweden, English | Kommentarer inaktiverade för Master thesis in Bhutan