Om oss

The Swedish-Bhutan Society bildades 1986 med syftet att ”främja vänskapen mellan de bägge ländernas folk och att öka kunskapen om Bhutan i Sverige”.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen fungerar som mötesplats för människor som kommit att intressera sig för det fjärran Bhutan, dess fantastiska människor, dess rika kultur och dess ännu i stort sett orörda och storslagna natur.

Vi strävar också att uppmuntra och facilitera kontakter och samarbeten mellan Bhutan och Sverige.

Föreningen ger sedan 1987 ut tidskriften Druk Yul med fyra nummer per år, och anordnar två möten i Stockholm på våren och hösten med samkväm och inbjudna talare.